Angela Čuljak

dipl.ing. građevine

Glavni i stručni nadzor nad izvođenjem svih radova u građevinarstvu, vođenje projekta, vođenje i koordinacija radova na gradilištu i tehničko savjetovanje Investitora.

Importanne Galleria

Trgovački, stambeno-poslovni objekt (četiri podzemne i osam nadzemnih etaža)
Importanne Galleria

Trg Drage Iblera br. 10, Zagreb

( 50.000 m2 ) - Vođenje projekta, vođenje radova, koordinacija i nadzor nad izgradnjom do potpunog uređenja i opremanja garažnog, trgovačkog, poslovnog i stambenog dijela, rad u marketingu i prodaji