Angela Čuljak

dipl.ing. građevine

Glavni i stručni nadzor nad izvođenjem svih radova u građevinarstvu, vođenje projekta, vođenje i koordinacija radova na gradilištu i tehničko savjetovanje Investitora.

Usluge

Osnovne djelatnosi i usluge su :

Vođenje projekta i vođenje građenja, koordinacija izvođača i radova na gradilištu, konzalting usluge, usluge stručnog građevinskog nadzora i nadzora nad završnim uređenjem i opremanjem interijera, sudjelovanje u izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata, tehničko savjetovanje Investitora - što podrazumijeva i sudjelovanje u odabiru najboljeg izvoditelja radova, pomoć u izradi ugovora (vezano za tehnički dio ugovora), rad na uštedama gdje to ima smisla i nikad na štetu struke i projekta, izrada dinamičkih planova tijeka radova i financijsko praćenje tijeka izvođenja radova u okviru zadanog budžeta, kao i sve ostale usluge potrebne da se projekt uspješno dovrši.